Cập nhật BIOS [DNKBLi5v]

743897
3/23/2023

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa các tùy chọn cập nhật BIOS của Bộ công cụ Intel® NUC NUC7i5DNHE, NUC7i5DNKE, NUC7i5DNKPC và Bo mạch Intel® NUC NUC7i5DNBE.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 14.3 MB
 • SHA1: 7D17208992E6EE403E8D9B3CEA6504EBD47F2762
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 13 MB
 • SHA1: DB401EBB177D76143B998C64B7A085D0EC3C8A2B
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 12.9 MB
 • SHA1: 9CACA04E3FF5C0AF68ABCE21A8F55CC0F5361EA2

Mô tả chi tiết

Mục đích
Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn cập nhật BIOS của Bộ công cụ Intel® NUC NUC7i5DNHE, NUC7i5DNKE, NUC7i5DNKPC và Bo mạch Intel® NUC NUC7i5DNBE. Bạn chỉ cần tải xuống một bản.

Tôi nên chọn tập tin nào?

 • Khôi phục cập nhật BIOS [DNi50079.bio] - A. Tệp BIO được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7 hoặc quy trình phục hồi BIOS. Trong trường hợp không chắc chắn khi việc cập nhật BIOS bị gián đoạn, có khả năng BIOS bị ở lại trong tình trạng không sử dụng được. Sử dụng bản cập nhật BIOS phục hồi để phục hồi từ điều kiện này. Nó yêu cầu một thiết bị USB hoặc CD.
 • Cập nhật BIOS iFlash [DNKBLi5v.86A.0079.BI.zip] - Một tiện ích dựa trên DOS để cập nhật BIOS bất kể hệ điều hành nào. Nó yêu cầu một thiết bị USB hoặc CD.
 • Bản cập nhật UEFI BIOS [DNKBLi5v.86A.0079.UEFI.zip] - Cho phép cập nhật BIOS từ vỏ EFI. Nó yêu cầu một thiết bị USB.

Có gì mới trong bản phát hành này?

Các đơn vị ban đầu của NUC7i5DNxE với SA# -502 và -503 cần được cập nhật lên BIOS phát hành 0031 hoặc mới hơn để Intel Unite® hoạt động.

Xem ghi chú phát hành để biết các bản sửa lỗi bổ sung và các tính năng mới trong phiên bản BIOS này.

Lưu ý:

 • Tệp readme bao gồm hướng dẫn cập nhật BIOS cho người dùng nâng cao. Nếu bạn cần hướng dẫn từng bước đầy đủ về cách sử dụng từng phương pháp cập nhật BIOS này, hãy tham khảo hướng dẫn cập nhật BIOS.
 • Khi bắt đầu quá trình cập nhật BIOS, có thể mất đến 30 giây để tin nhắn xuất hiện trên màn hình. Sau khi quá trình cập nhật đã bắt đầu, không tắt nguồn hệ thống của bạn trước khi quá trình cập nhật hoàn tất. Quá trình cập nhật sẽ mất đến 3 phút.
 • Không nên đưa BIOS xuống phiên bản cũ hơn và có thể không được hỗ trợ.
 • Để khắc phục sự cố tốc độ m.2 NVMe, BIOS phải được cài đặt bằng phương pháp khôi phục đầu nhảy.

Bạn không chắc đây có phải LÀ BIOS phù hợp với Intel NUC của bạn không?
Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật phần mềm hoặc trình điều khiển.

Chủ đề liên quan
Xử lý sự cố BIOS

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.