bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows® 10 dành cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8

743820
9/22/2022

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows® 10 để sử dụng với các Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8 Pro và NUC 8 Yếu tố điện toán cần thiết.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Dòng Windows 10*
  • Kích thước: 431.3 MB
  • SHA1: 88FB90945D78F42DD30BCE0E76E5B93470F6B904

Mô tả chi tiết

Cài đặt bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows® 10 64-bit để sử dụng với các Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8 Pro và NUC 8 Yếu tố điện toán thiết yếu.

Lưu ý: Cần phải cập nhật đăng ký để có được độ phân giải hiển thị kết hợp 5760 x 1080. Xem quy trình cập nhật đăng ký.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.