Bộ điều khiển Intel® Arc™ RGB

743675
12/15/2022

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Bộ điều khiển Intel® Arc™ RGB 1.06 cho thẻ Intel® Arc™ A770 Graphics Limited Edition.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
 • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 14.7 MB
 • SHA1: BB7726E727FBEBFE56071BCC9E9869DBFC8097C4

Mô tả chi tiết

Đưa hệ thống chiếu sáng của bạn lên một tầm cao mới với Bộ điều khiển Intel® Arc™ RGB.

Bộ điều khiển Intel® Arc™ RGB được thiết kế tùy chỉnh để cho phép người dùng khai thác 90 đèn LED có thể truy cập riêng lẻ trên thẻ Intel® Arc™ A770 Graphics Limited Edition.

Tính năng chính:

 • 8 Hình ảnh động chiếu sáng được lập trình sẵn - Cầu vồng, Hơi thở, Đồ họa, Mã Morse, Meteor, Độ trễ, Ngôi sao, Xếp chồng lên nhau
 • Chủ đề ánh sáng có thể tùy chỉnh và có thể phù hợp
 • 3 cấp độ tùy chỉnh - Cơ bản, nâng cao, chuyên nghiệp
 • Xem trước ánh sáng trực tiếp
 • Điều khiển độ sáng
 • Chế độ tắt đèn

Để biết thêm thông tin về cách bật chiếu sáng RGB cho thẻ Đồ họa Intel® Arc™ A770 phiên bản giới hạn của bạn, hãy xem Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh cho Máy tính để bàn Intel® Arc™ A-Series.

Lưu ý: Intel® và Cooler Master* cộng tác trong việc tạo phần mềm này.

Các sản phẩm được hỗ trợ

 • Đồ họa Intel® Arc™ A770 Phiên bản Giới hạn

Hỗ trợ Hệ Điều hành

 • Windows® 10
 • Windows 11*

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.