trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows 11* dành cho Bộ công cụ Intel® NUC 12 Enthusiast & Máy tính mini - NUC12SN

741568
1/11/2023

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows 11* cho Bộ công cụ Intel® NUC 12 Enthusiast & Máy tính mini - NUC12SN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 337 KB
  • SHA1: 0809D95729FC36BC698048C1252695B7F6F70FB3

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cài Intel® Ethernet điều khiển kết nối mạng (LAN) cho Bộ công cụ Intel® NUC 12 Enthusiast & Máy tính mini - NUC12SN.

Hướng dẫn cài đặt

1. Tải xuống và giải nén LAN-Win11-XXX.zip.
2. Nhấp chuột phải vào tệp "e2f.inf", sau đó chọn Cài đặt.
3. Nhấp vào "Có", trên cửa sổ pop-up.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.