Trình điều khiển Intel Thunderbolt™ 4 cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC 12 Pro Bộ dụng cụ &; Mini PC - NUC12WS &; NUC12WSv

740751
2/23/2023

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt Trình điều khiển Thunderbolt™ 4 cho Windows® 10 64 bit cho Intel® NUC 12 Pro Kits &; Mini PC - NUC12WS.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 33.7 MB
  • SHA1: 72B5606F32E76911EE4590CB753DC54DAF0B6F21

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển bus Thunderbolt tuân thủ DCH cho® Intel NUC 12 Pro Kits &; Mini PC - Các sản phẩm NUC12WS có Thunderbolt™ sử dụng Windows® 10. Trình điều khiển này là bắt buộc nếu bạn định kết nối các thiết bị Thunderbolt.

Không cần trình điều khiển cho Windows 11*

Cách cài đặt

Bấm đúp vào Thunderbolt™ Software Installer.exe.

Ghi

Nếu trình điều khiển không cài đặt và bạn đang sử dụng hệ điều hành được hỗ trợ, hãy thử một hoặc cả hai cách sau:

  • Cắm thiết bị Thunderbolt vào Intel NUC và chạy lại trình cài đặt.
  • Gỡ cài đặt trình điều khiển hiện tại, sau đó chạy lại trình cài đặt.

Trung tâm điều khiển Thunderbolt sẽ tự động tải sau khi trình điều khiển được cài đặt và nếu hoặc khi bạn kết nối với Internet. Nếu không, bạn có thể tải xuống từ liên kết này: Phần mềm Trung tâm điều khiển Thunderbolt (có sẵn trên Microsoft Store)

Trung tâm điều khiển Thunderbolt cho phép bạn phê duyệt và quản lý các thiết bị Thunderbolt.

Một số bộ phận CNTT có thể có chính sách nhóm ngăn bạn tải xuống ứng dụng từ Windows Store. Họ có thể chọn thiết lập một cửa hàng riêng với các ứng dụng được phê duyệt. Xem phần sau để biết thêm thông tin:

Hệ điều hành được hỗ trợ

  • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 10 năm 2018 1809 (RS5) trở lên

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.