Trình điều khiển mạng Intel Ethernet (LAN) dành cho Windows 11* cho Intel NUC 12 Extreme Kits - NUC12DCM/Intel®® NUC 12 Extreme Compute Elements - NUC12EDB

739951
4/25/2023

Giới thiệu

Gói này chứa Trình điều khiển Intel Ethernet (LAN) cho Windows 11 * cho Intel NUC 12 Extreme Kits - NUC12DCM/Intel®® NUC 12 Extreme Compute Elements - NUC12EDB

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 11*
  • Kích thước: 1.5 MB
  • SHA1: 9BE55874F4A0CC494B0BB7ACF6D5737C16469A4C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói này chứa bộ điều hợp Intel Ethernet (LAN) cho Windows 11 * cho Intel NUC 12 Extreme Kits - NUC12DCM / Intel®® NUC 12 Extreme Compute Elements - NUC12EDB.

Ghi

Các sản phẩm Intel® NUC12DCM và NUC12DCMv có hai cổng Ethernet (LAN). Ngoài trình điều khiển này, hãy đảm bảo tải xuống Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Marvell FastLinQ Edge * .

Hướng dẫn cài đặt

1. Tải về và giải nén trình điều khiển LAN-Win11-XXX.zip.
2. Nhấp chuột phải vào tệp xxx.inf và chọn Cài đặt.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.