Trình điều khiển Intel Trusted Execution Engine (Intel TXT) dành cho Windows 10 64 bit và Windows® 11* dành cho Bộ dụng cụ Intel NUC 12 Pro &; PC mini - NUC12WSv, sử dụng Intel®® vPro®

739799
8/12/2022

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển Intel Trusted Execution Engine (Intel TXT) cho Windows 10 64 bit và Windows® 11 * cho Intel NUC12WSv, sử dụng Intel®® vPro®

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 67.3 KB
  • SHA1: B0DFC60CEF6C4C599BB27492D8ACAFDE80A6AF67

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển và chương trình cơ sở Intel Trusted Execution Engine (Intel® TXT). Cần có trình điều khiển Intel TXT để khởi động an toàn và các tính năng bảo mật nền tảng cho Intel NUC 12 Pro Kits &; Mini PC - NUC12WS hỗ trợ Intel® vPro®.

Ghi:

Nếu thiết bị của bạn không có Intel vPro®, không cài đặt trình điều khiển này.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.