Intel GNA Scoring Accelerator Driver cho Windows 10 64-bit và Windows® 11* cho Intel® NUC 12 Pro Kits &; Mini PC - NUC12WS

739778
8/11/2022

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt Trình điều khiển Intel GNA Scoring Accelerator cho Windows 10 64 bit và Windows® 11 * cho Intel® NUC 12 Pro Kits &; Mini PC - NUC12WS.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 55.1 KB
  • SHA1: 1E019EF879ADEEDABA19E121168D8DF7A3C5CABF

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt® trình điều khiển Intel GNA Scoring Accelerator cho Intel® NUC 12 Pro Kits &; Mini PC - NUC12WS.

Mục đích của Intel GNA là giảm tải CPU trong một số tính toán. Mục đích sử dụng chính (nhưng không giới hạn) là miền Nhận dạng giọng nói tự động.

Cách cài đặt

  1. Tải xuống và giải nén GNA-Win10_Win11-x.zip
  2. Nhấp chuột phải vào tệp gna.inf và chọn Cài đặt.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.