Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPAC71G & LAPAC71H - Gói trình điều khiển

737254
2/3/2023

Giới thiệu

Windows 11* - Gói trình điều khiển cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPAC71G & LAPAC71H

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11*
 • Kích thước: 1.8 GB
 • SHA1: B94DF3B1258E287C48B6096FF32F9B095CFB722F

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói trình điều khiển cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC X15- LAPAC71G & LAPAC71H, cho Windows 11*.

Lưu ý

Vì trình điều khiển cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC X15 phải được cài đặt theo thứ tự nhất định, trình điều khiển sẽ không có sẵn thông qua trình điều khiển Intel® Driver & Support Assistant.

Cập nhật

 • Âm thanh - 1.2
 • Đồ họa - 30.0.101.3959
 • MẠNG LAN - 1.1.3.34

Trình điều khiển

Tất cả các trình điều khiển đã được cập nhật cho Windows 11* 22H2 (SV2):

 • Âm thanh - 1.2
 • Bluetooth - 22.150.0.6
 • Chipset - 10.1.36.7
 • Đồ họa - 30.0.101.3959
 • Bộ gia tốc ghi GNA - 3.0.0.1457
 • Bộ lọc sự kiện HID - 2.2.1.386
 • MẠNG LAN - 1.1.3.34
 • ME - 2220.3.1.0
 • Lưu trữ nhanh (RST) - 19.3.0.1016.1
 • Serial_IO - 30.100.2212.4
 • Cập nhật FW bàn di chuột - 67.2.97.13
 • Không dây - 22.150.0.3

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.