Gói trình điều khiển cho Bộ máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPAC71H &LAPAC71G

737254
3/1/2024

Giới thiệu

Windows 11* - Gói Trình điều khiển cho Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPAC71G &LAPAC71H

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 1.5 GB
 • SHA256: 6FE9E7A2A8AB2B28A721D5FC8692EDB02D6B5BF70657D4E2C58C6FD5E38C5BD3

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói trình điều khiển cho bộ máy tính xách tay Intel® NUC X15- LAPAC71G LAPAC71H&, dành cho Windows 11*.

Quan trọng

Trình điều khiển cho Bộ máy tính xách tay Intel® NUC X15 phải được cài đặt theo một thứ tự nhất định, như được hiển thị trong hướng dẫn cài đặt trình điều khiển, vì vậy trình điều khiển sẽ không khả dụng thông qua Intel® Driver & Support Assistant.

Lưu ý

Chứa các trình điều khiển và phiên bản dưới đây. Các mục in đậm sẽ được cập nhật.

Trình điều khiển

 • Âm thanh - 1.2
 • Bluetooth - 22.230.0.2
 • Chipset - 10.1.19376.8374
 • Đồ họa - 31.0.101.4575
 • Bộ tăng tốc chấm điểm GNA - 3.0.0.1457
 • Bộ lọc sự kiện HID - 2.2.2.1
 • LAN - 1.1.3.34
 • TÔI - 2220.3.1.0
 • Lưu trữ nhanh (RST) - 19.3.0.1016.1
 • Serial_IO - 30.100.2212.4
 • Cập nhật Touchpad FW - 67.2.97.13
 • Không dây - 22.230.0.8

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.