Trình điều khiển dựa trên công nghệ không dây Intel® dành cho Windows 10 &; Windows®* 11 dành cho Intel® NUC 12 Compute Element ELM12HB[x]

736257
8/11/2023

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển dựa trên công nghệ không dây Intel cho Intel® NUC 12 Compute Elements.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 74.6 MB
  • SHA1: 70C9EAADC248CC9888045B48AEF73774CB1C3CFD

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển không dây cho Bộ điều hợp Không dây Intel được cài đặt trong Intel® NUC 12 Compute Elements.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.