Gói cập nhật vi chương trình và BIOS dòng máy chủ Intel® M20NTP (SFUP_BIOS/ME/BMC/FRU)

734372
6/16/2022

Giới thiệu

Gói cập nhật vi chương trình và BIOS dòng máy chủ Intel® M20NTP (SFUP_BIOS/ME/BMC/FRU)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 93.2 MB
  • SHA1: 1C986303020C04A7AE28140140BE5CC27B5A1F3C

Mô tả chi tiết

Yêu cầu về chương trình cơ sở hệ thống

Gói này chỉ dành cho Dòng Máy chủ Intel® M20NTP.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở hệ thống cấp sản xuất sau:

BIOS hệ thống - 0021.D02.2204261106

Chương trình cơ sở BMC - 00.24.0D01_enc

Công cụ cập nhật chương trình cơ sở

Công cụ cập nhật chương trình cơ sở: 16.0.3

Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

BIOS hệ thống - 0011D01 hoặc mới hơn

Chương trình cơ sở BMC - 00.13.84bc hoặc mới hơn

Ghi chú:

- Sau khi nâng cấp lên BIOS 0011D01, Hệ thống không được phép hạ cấp xuống bất kỳ phiên bản trước nào

- Sau khi nâng cấp lên BMC 00.13.84bc, Hệ thống không được phép hạ cấp xuống bất kỳ phiên bản trước nào

!! Để bật BMC EWS, vui lòng chạy các lệnh IPMI dưới đây:

- ipmitool -Địa chỉ ipmitool -I lan <IP> -U<account> -P<password> raw 6 0x40 1 0x42 4

- Địa chỉ ipmitool -I lan <IP> -U<account> -P<password> raw 0x32 0x6a 0x01 0x00 0x00 0x00 0x01 0x62 0x6f 0x74 0x68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0xff 0xff 0xff 0xff 0xbb 1 0 0 8 7 0 0 0

Nếu hệ thống hiện không đáp ứng các yêu cầu về chương trình cơ sở hệ thống trên, bạn phải tải xuống Gói cập nhật hệ thống (SUP) đã đăng trước đó và cập nhật hệ thống theo các phiên bản chương trình cơ sở đã mô tả trước khi cập nhật hệ thống lên ngăn xếp chương trình cơ sở có trong gói này.

Không sử dụng gói này cho các sản phẩm Intel® khác. Vui lòng kiểm tra gói chính xác cho hệ thống của bạn. (Trung tâm tải xuống của Intel®)

Sản phẩm được hỗ trợ

Dòng máy chủ Intel® M20NTP

Xem bản demo để thực hiện cập nhật chương trình cơ sở trên EFI* Shell Intel® Server Board và các Hệ thống Máy chủ Intel® sản phẩm khác nhau.

Để xem bản cập nhật chương trình cơ sở và mẹo khắc phục sự cố

Xem ghi chú phát hành và tập tin readme để biết hướng dẫn cài đặt , phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Nhấp vào liên kết Read Me (pdf) bên dưới để tải xuống hướng dẫn cập nhật BIOS bằng tiếng Trung Giản thể.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.