Bản cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dòng máy chủ Intel® M20NTP Gói SFUP (SFUP_BIOS/ME/BMC/FRU)

734372
6/16/2022

Giới thiệu

Kể từ ngày 17 tháng 2 năm 2024, sẽ không có bản cập nhật chức năng, bảo mật hoặc bản cập nhật nào khác được cung cấp cho Gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dòng máy chủ Intel® M20NTP. Các gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dòng Intel® Server M20NTP sẽ không còn khả dụng sau ngày 29 tháng 3 năm 2031. Tất cả các phiên bản được cung cấp nguyên trạng. Intel khuyến cáo người dùng® Intel Server M20NTP Family BIOS và Firmware ngừng sử dụng càng sớm càng tốt. Bản cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dòng máy chủ Intel® M20NTP Gói SFUP (SFUP_BIOS/ME/BMC/FRU)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 93.2 MB
  • SHA1: 1C986303020C04A7AE28140140BE5CC27B5A1F3C

Mô tả chi tiết

Yêu cầu chương trình cơ sở hệ thống

Gói này chỉ dành cho dòng Intel® Server M20NTP.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất sau:

BIOS hệ thống - 0021.D02.2204261106

Chương trình cơ sở BMC - 00.24.0D01_enc

Công cụ cập nhật chương trình cơ sở

Công cụ cập nhật chương trình cơ sở: 16.0.3

Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các điều sau:

BIOS hệ thống - 0011D01 trở lên

BMC Firmware - 00.13.84bc trở lên

Ghi chú:

  • Sau khi nâng cấp lên BIOS 0011D01, Hệ thống không được phép hạ cấp xuống bất kỳ phiên bản nào trước đó.
  • Sau khi nâng cấp lên BMC 00.13.84bc, System không được phép hạ cấp xuống bất kỳ phiên bản nào trước đó.

Để bật BMC EWS, vui lòng chạy các lệnh IPMI dưới đây:

- ipmitool -i lanplus -Địa chỉ H<IP> -U<account> -P<password> raw 6 0x40 1 0x42 4

- ipmitool -i lanplus -Địa chỉ H<IP> -U<account> -P<password> raw 0x32 0x6a 0x01 0x00 0x00 0x00 0x01 0x62 0x6f 0x74 0x68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0xff 0xff 0xff 0xff 0xbb 1 0 0 8 7 0 0 0 0 0

Nếu hệ thống hiện không đáp ứng các yêu cầu chương trình cơ sở hệ thống ở trên, bạn phải tải xuống Gói cập nhật hệ thống (SUP) đã đăng trước đó và cập nhật hệ thống lên các bản sửa đổi chương trình cơ sở được mô tả trước đó trước khi cập nhật hệ thống lên ngăn xếp chương trình cơ sở có trong gói này.

Không sử dụng gói này cho các sản phẩm Intel® khác. Vui lòng kiểm tra gói chính xác cho hệ thống của bạn. (Trung tâm tải xuống Intel®)


Sản phẩm được hỗ trợ

Dòng Intel® Server M20NTP

Xem bản demo để thực hiện cập nhật vi chương trình trên EFI* Shell Bo mạch Máy chủ Intel® và các dòng sản phẩm Hệ thống Máy chủ Intel®.

Để xem bản cập nhật vi chương trình và mẹo khắc phục sự cố

Xem ghi chú phát hành và tệp readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Nhấp vào liên kết Đọc Tôi (pdf) bên dưới để tải xuống hướng dẫn cập nhật BIOS bằng tiếng Trung giản thể.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.