Mô-đun SINIT AC: TXT_TBOOT_IVB_RACM_split

728831
4/15/2022

Giới thiệu

Mô-đun SINIT AC: TXT_TBOOT_IVB_RACM_split

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 103.3 MB
  • SHA1: 5A3262DC18805A6F5E598C98C3D51DD12CF85324

Mô tả chi tiết

TXT_TBOOT_IVB_RACM_split

Giấy phép này có trong gói.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.