Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Microsoft Windows 11*

727998
2/14/2024

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển cho Intel® Network Adapters sử dụng Microsoft Windows 11*

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*
  • Kích thước: 25.3 MB
  • SHA256: DB1D12CBB260AB0C40516B60292CCCD8194C6C5AB06D4A374146C182312A7083

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói tải xuống Microsoft Windows* dành cho Microsoft Windows 11* chỉ bao gồm gói trình điều khiển. Intel PROSet và Intel ANS không được hỗ trợ trên Microsoft Windows 11*.

Ví dụ về nội dung tải xuống:

Gói tài xế: Wired_driver_29.0_x64.zip

Xem ghi chú phát hành và tệp readme.txt để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.