Công cụ cập nhật vi chương trình khởi động Solidigm™ (SSD NAND mang nhãn hiệu Intel®)

723602
6/8/2022

Giới thiệu

Công cụ cập nhật vi chương trình khởi động Solidigm™ (SSD NAND mang nhãn hiệu Intel®) cho phép cập nhật chương trình cơ sở độc lập của ổ cứng thể rắn Solidigm™.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 125 MB
  • SHA1: E50F44E4BD9499F17D27A1CB1D7BBC69F88C992E

Mô tả chi tiết

Công cụ cập nhật vi chương trình khởi động Solidigm™ (SSD NAND mang nhãn hiệu Intel®) cung cấp khả năng cập nhật chương trình cơ sở của Solidigm™ Storage Tool (SSD NAND mang nhãn hiệu Intel®) bên ngoài hệ điều hành (HĐH), vì vậy không có yêu cầu hệ điều hành.

Công cụ xuất hiện dưới dạng hình ảnh ISO và yêu cầu phải có USB hoặc CD trống (có phần mềm ghi cd và ổ đĩa CD-ROM đọc/ghi được).

Bắt đầu

  • Quá trình cập nhật chương trình cơ sở được thực hiện hoàn toàn chịu rủi ro của riêng bạn. Trước khi cố gắng cập nhật chương trình cơ sở, bạn có trách nhiệm sao lưu hoặc tạo bản sao các tệp của mình. Nếu quá trình cập nhật chương trình cơ sở bị gián đoạn, SSD của bạn có thể không hoạt động chính xác.
  • Để biết chương trình cơ sở mới nhất khả dụng, hãy kiểm tra các phiên bản chương trình cơ sở.
  • Nếu bạn đã mua SSD của mình từ OEM, phiên bản chương trình cơ sở của bạn có thể có cách đặt tên khác. Liên hệ với đại diện OEM tại địa phương của bạn để biết các bản sửa đổi chương trình cơ sở mới nhất.
  • Các giới hạn, yêu cầu và các bước cài đặt bao gồm trong Hướng dẫn Sử dụng.
  • Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào về cập nhật chương trình cơ sở hoặc gặp sự cố, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng.
  • Bản tải xuống này chứa cả phần mềm độc quyền của Solidigm™ và môi trường vận hành Linux* nguồn mở. Các thành phần của môi trường vận hành Linux nguồn mở được cung cấp trong bản tải xuống này được cấp phép theo GNU L/GPL và các giấy phép khác nếu có. Các giấy phép này được bao gồm trong thư mục "giấy phép" trong hình ảnh tải xuống.

SHA512 của iso:

•11E257B2259002ACFCEC25E55BDAFCFF9FEA4B037ACD41181A37388795C4A798149B4520225BDE498277E83E040760341748F20CA372A34EAE6246F5EAF79B71

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.