Trình điều khiển Intel® Context Sensing Service (ICSS) cho Bộ phận Máy tính xách tay Intel® NUC P14E chạy Windows® 10 & Windows 11*

723450
2/28/2022

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Intel® Context Sensing Service (ICSS) cho Bộ phận Máy tính xách tay Intel® NUC P14E chạy Windows® 10 & Windows 11*

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 3.2 MB
  • SHA1: E3A2999D0ECC456EFC5D1AA7F4523FC4FE0D9C26

Mô tả chi tiết

Cài đặt trình điều khiển Intel® Context Sensing Service (ICSS) cho Bộ phận Máy tính xách tay Intel® NUC P14E chạy Windows® 10 & Windows 11*.

® Intel Context Sensing Service (ICSS) là một ứng dụng trên thiết bị sử dụng cảm biến để xác định xem người dùng có mặt hay không và sau đó giúp máy tính phản ứng phù hợp với sự vắng mặt của một người.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.