Realtek* Card Reader Driver cho Windows® 10 cho một số dòng sản phẩm Intel® NUC.

723397
2/25/2022

Giới thiệu

Cài đặt Trình điều khiển Bộ đọc Thẻ Realtek* cho Windows® 10 cho một số Dòng sản phẩm Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 12 MB
  • SHA1: 08F5468B2A86CEE5A5A041B6A9B59A99F305EBE4

Mô tả chi tiết

Cài đặt Trình điều khiển Bộ đọc Thẻ Realtek* cho Windows® 10 cho một số Dòng sản phẩm Intel® NUC.

Bạn không chắc trình điều khiển nào phù hợp với Intel® NUC của mình?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.