trình điều khiển Intel® Serial IO cho Windows 11* cho Bộ công cụ Intel® NUC 12 Extreme - NUC12DCM/Intel® NUC 12 Extreme Compute Elements - NUC12EDB

723031
2/22/2022

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Intel® Serial IO cho Windows 11* cho Bộ công cụ Intel® NUC 12 Extreme - NUC12DCM/Intel® NUC 12 Extreme Compute Elements - NUC12EDB.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2.2 MB
  • SHA1: 826EA735137C46B5487A4279FE0AA1332C8B9713

Mô tả chi tiết

Cài đặt trình điều khiển bộ điều khiển máy chủ Intel® Serial IO cho Windows 11* cho Bộ công cụ Intel® NUC 12 Extreme - NUC12DCM/Intel® NUC 12 Extreme Compute Elements - NUC12EDB.

Mục đích

Trình điều khiển Intel Serial IO cần thiết nếu bạn định sử dụng bộ điều khiển máy chủ GPIO.

Hướng dẫn:

1) Tải xuống và giải nén SerialIO-Win10_Win11-x.zip
2) Thực thi SetupSerialIO.exe

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.