Trình® điều khiển Intel Serial IO dành cho Windows 11* dành cho bộ dụng cụ Intel NUC 12 Extreme - NUC12DCM/Intel® NUC 12 Extreme Compute Elements - NUC12EDB

723031
2/22/2022

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Intel® Serial IO cho Windows 11 * cho Intel NUC 12 Extreme Kits - NUC12DCM / Intel® NUC 12 Extreme Compute Elements - NUC12EDB.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2.2 MB
  • SHA1: 826EA735137C46B5487A4279FE0AA1332C8B9713

Mô tả chi tiết

Cài đặt trình điều khiển bộ điều khiển máy chủ Intel Serial IO cho Windows 11* cho Intel NUC 12 Extreme Kits - NUC12DCM/Intel®® NUC 12 Extreme Compute Elements - NUC12EDB.

Mục đích

Cần có trình điều khiển Intel Serial IO nếu bạn định sử dụng bộ điều khiển máy chủ GPIO.

Chỉ thị:

1) Tải xuống và giải nén SerialIO-Win10_Win11-x.zip
2) Thực thi SetupSerialIO.exe

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.