Intel Management Engine (ME) Consumer Driver cho Windows 10 &; Windows® 11* cho Intel® NUC 9 Extreme Kits - NUC9QNX

721607
2/15/2022

Giới thiệu

Trình® điều khiển dành cho người tiêu dùng Intel Management Engine (ME) dành cho Windows® 10 &; Windows 11* cho các sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 9, NUC9ixQN &; NUC9vxQN

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 325.3 MB
  • SHA1: C9592A8F6BBAEFB8C652C0E27D6556B040CA228B

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt® trình điều khiển Intel Management Engine (ME) Consumer cho Windows 10 &; Windows® 11* cho các sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 9, NUC9ixQN &; NUC9vxQN.

Trình cài đặt Intel ME phát hiện các khả năng Intel NUC và cài đặt các trình điều khiển có liên quan.

Note

Nếu trình điều khiển không cài đặt, hãy gỡ cài đặt phiên bản cũ và thử cài đặt lại phiên bản này.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.