Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) Mount Clean Script

717863
2/2/2022

Giới thiệu

Intel® SDP Tool công cụ làm sạch giá đỡ

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 3.3 KB
  • SHA1: 403CACB5547D70DDA5C6D7E82177EB2F5B88EFAE

Mô tả chi tiết

Mục đích
Lệnh này sẽ dọn dẹp mọi nhật ký gắn kết còn quên khỏi Công cụ IntelSDP®và cho phép gắn hình ảnh mới hơn

Tham khảo Tư vấn kỹ thuật (TA) - 1174 và Tư vấn kỹ thuật (TA) - 1175 để biết thêm chi tiết về việc sử dụng lệnh này.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.