Intel® QuickAssist Technology Driver cho Linux * - Phiên bản HW 1.5

708765
12/17/2021

Giới thiệu

Công nghệ Intel QuickAssist (Intel® QAT) cung cấp khả năng tăng tốc mật mã và nén được sử dụng để cải thiện hiệu suất và hiệu quả trên toàn trung tâm dữ liệu. Gói này chứa trình điều khiển công nghệ Intel® QuickAssist cho Linux* cho phiên bản phần cứng 1.5.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 4.9 MB
  • SHA1: 59267C5865EB7A3FA27A26C798ECEFB8F8567B78

Mô tả chi tiết

Ghi: Tải xuống này dành cho Intel® QAT Hardware Version 1.5. Đối với Phiên bản Phần cứng Intel QAT 1.7, hãy tham khảo Trình điều khiển Công nghệ Intel® QuickAssist cho Linux* - Phiên bản HW 1.7®

Ghi chú phát hành

Hãy xem Phần mềm Công nghệ Intel® QuickAssist dành cho Linux* - Ghi chú Phát hành để biết những thay đổi mới nhất trong bản phát hành này.

Bắt đầu

Tham khảo Phần mềm Công nghệ Intel® QuickAssist dành cho Linux* - Hướng dẫn Bắt đầu để biết hướng dẫn cài đặt chi tiết.

Tải xuống liên quan

Để biết thêm tài nguyên về Công nghệ Intel QuickAssist, hãy truy cập Công nghệ Intel QuickAssist (Intel®® QAT)

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.