Intel® QuickAssist Technology điều khiển cho Linux* – HW Phiên bản 1.5

708765
12/17/2021

Giới thiệu

Gói này chứa trình điều khiển Intel® QuickAssist Technology hành cho Linux*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 4.9 MB
  • SHA1: 59267C5865EB7A3FA27A26C798ECEFB8F8567B78

Mô tả chi tiết

Mục đích

Tải xuống Trình điều Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) dành cho Linux*.

Tham khảo Hướng dẫn Bắt đầu để biết thông tin chi tiết về hướng dẫn cài đặt của trình điều khiển.

Lưu ý: Bản tải xuống này dành cho Intel® QAT cứng phiên bản 1.5. Để biết Intel® QAT cứng phiên bản 1.7, hãy tham khảo Intel® QuickAssist Technology Driver for Linux* – HW Phiên bản 1.7.

Để biết thêm Intel® QuickAssist Technology tài nguyên, vui lòng truy cập Quickassist Technology

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.