Bản vá sự cố mạng LAN trên Intel® NUC Thế hệ thứ 11 (bước 2)

705968
12/15/2021

Giới thiệu

Bản vá cho Intel® NUC thế hệ thứ 11 chứa bước 2 của việc khắc phục sự cố LAN

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 333 B
  • SHA1: 45F0E78C738D679460A626DA6BE8B615A13342CA

Mô tả chi tiết

Đây là bước thứ hai của việc khắc phục sự cố LAN cho các sản phẩm Intel NUC thế hệ thứ 11. Để biết mô tả sự cố và hướng dẫn bước 1, hãy tham khảo bài viết Giải quyết các vấn đề với Intel® Ethernet Controller i225 trên các sản phẩm Intel NUC với Chế độ chờ Hiện đại Windows 11/10

Bước 1. Cập nhật BIOS theo hướng dẫn được cung cấp trong bài viết Giải quyết các vấn đề với Intel® Ethernet Controller i225 trên các sản phẩm Intel NUC với Chế độ chờ Hiện đại Windows 11/10

Bước 2. Áp dụng bản vá Đăng ký Windows

  1. Tải xuống thư AUTO_GEN_PEP_DISABLE.zip
  2. Giải nén kho lưu trữ vào hệ thống của bạn
  3. Nhấp đúp vào Tệp AUTO_GEN_PEP_DISABLE.reg windows để chạy bản vá

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.