Bản vá cho sự cố LAN chờ hiện đại trên các sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 11 & 12

705968
9/21/2022

Giới thiệu

Khắc phục sự cố với các sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 11 không khởi động chế độ chờ hiện đại

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 333 B
  • SHA1: 45F0E78C738D679460A626DA6BE8B615A13342CA

Mô tả chi tiết

Mục đích

Đây là bước thứ hai để khắc phục sự cố với các sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 11 & 12 không đánh thức từ Chế độ chờ hiện đại.

Bài viết Giải quyết các vấn đề với Intel® Ethernet Controller i225 trên các sản phẩm Intel NUC với Chế độ chờ Hiện đại Windows 11/10, mô tả vấn đề và cung cấp hướng dẫn cho bước 1 của quy trình.

Bước 1

Cập nhật BIOS với các hướng dẫn trong bài viết, Giải quyết các vấn đề với Intel® Ethernet Controller i225 trên các sản phẩm Intel NUC với Chế độ chờ Hiện đại Windows 11/10

Bước 2

Áp dụng bản vá Windows Regitry, sử dụng hướng dẫn dưới đây. Đảm bảo BIOS đã được cập nhật trước.

  1. Tải xuống thư AUTO_GEN_PEP_DISABLE.zip - tệp trên trang này.
  2. Giải nén thư mục AUTO_GEN_PEP_DISABLE.zip.
  3. Nhấp đúp vào Tệp AUTO_GEN_PEP_DISABLE.reg Windows Registry để chạy bản vá.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.