Intel® EMA Cloud Start Tool Terraform Scripts

684584
9/29/2022

Giới thiệu

Tập lệnh Terraform và PowerShell để tự động tạo phiên bản Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) và tất cả các dịch vụ back-end cần thiết

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 36.4 KB
  • SHA256: CCDDBE3D4C3DB620E54BFE0AB5B43D2DA793ADB2EA4BE4085CD7D434C740CABF

Mô tả chi tiết

Các tệp mẫu sau đây dành cho người dùng nâng cao để có thể tùy chỉnh máy ảo của họ và/hoặc cấu hình mặc định của phiên bản Intel EMA cục bộ hoặc trong các dịch vụ đám mây Amazon*, Google* hoặc Microsoft Azure*.

Các tập lệnh này có thể được sửa đổi để sử dụng cá nhân. Thay đổi thủ công đối với các tập lệnh Terraform cho phép bạn kiểm soát các cấu hình khác nhau cho máy ảo của mình, chẳng hạn như lựa chọn VM, kích thước đĩa, giấy phép SQL, v.v.

Thay đổi thủ công đối với tập lệnh PowerShell sẽ cho phép bạn chọn các nhà cung cấp đám mây khác nhau và cấu hình mặc định của phiên bản Intel EMA của bạn.

Sửa đổi được thực hiện có nguy cơ của riêng bạn. Vui lòng xem giấy phép phần mềm đi kèm để biết các giới hạn sử dụng.

Bạn chịu trách nhiệm về mọi chi phí và bảo trì các dịch vụ đám mây phát sinh.

Người dùng cũng có tùy chọn sử dụng mẫu bên dưới để tạo Máy ảo trong Microsoft Azure cho môi trường Intel® EMA.

Mô tả chi tiết

Các bản tải xuống có sẵn

Tải về Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) Cloud Start Tool for Azure* 2.0 - Bắt đầu nhanh Guide.pdf.

Áp dụng đối với:

  • Windows® 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit, dòng Windows Server 2019*, Windows 10
  • Dung lượng: 544.2 KB
  • SHA1: a97e71148b9fa9edf1cef2e81f19b843d7903db7

Mô tả chi tiết

Các liên kết dưới đây sẽ tạo ra một Máy ảo trong Microsoft Azure* với tất cả các dịch vụ nền cần thiết và Intel EMA tự động cài đặt với cấu hình mặc định.

Chi phí ước tính bên dưới dựa trên Giấy phép Lợi ích Kết hợp (Windows*).

Cho phép tối đa 30 phút để thao tác xây dựng hoàn tất.

Bạn chịu trách nhiệm về mọi chi phí và bảo trì các dịch vụ Azure.

Người dùng nâng cao có thể muốn tùy chỉnh tập lệnh thiết lập cho môi trường Azure của họ: Gói nguồn có sẵn để tải xuống tại đây.

Chọn liên kết phù hợp nhất với nhu cầu của bạn

Triển khai Intel® EMA cho Đánh giá Quy mô Nhỏ Máy chủ Đơn (được khuyến nghị cho tối đa 500 điểm cuối)

Bấm vào đây (Đây là một liên kết bên ngoài đến Microsoft Azure.)

Sử dụng mẫu Azure "Standard_D2s_v3" [2CPU 8GB RAM] với Windows 2019 và SQLExpress*: Chi phí Microsoft Azure ước tính ~$80/tháng

Triển khai Intel® EMA cho Đánh giá Quy mô Trung bình Máy chủ Đơn (được khuyến nghị cho tối đa 5000 điểm cuối)

Bấm vào đây (Đây là một liên kết bên ngoài đến Microsoft Azure.)

Sử dụng mẫu Azure "Standard_D4s_v3" [4CPU RAM 16GB] với Windows 2019 và SQLExpress: Chi phí Microsoft Azure ước tính ~ $ 170 / tháng

Triển khai Intel® EMA để Đánh giá Quy mô Lớn (mẫu nâng cao hỗ trợ triển khai có thể mở rộng)

Bấm vào đây (Đây là một liên kết bên ngoài đến Microsoft Azure.)

Chọn giữa "Standard_D2s_v3" [2CPU 8GB RAM] và "Standard_D4s_v3" [4CPU 16GB RAM] với Windows 2019 và Azure SQL Server: Chi phí Microsoft Azure ước tính ~ $ 95 - ~ $ 200 / tháng (thay đổi dựa trên các tùy chọn đã chọn)

Liên kết trang tải xuống Công cụ Bắt đầu Đám mây Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) cho Azure*

Các liên kết hữu ích khác để bắt đầu với Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA)

Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh

Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) Hướng dẫn Cài đặt và Bảo trì Máy chủ Đơn

Hướng dẫn bằng video bắt đầu nhanh quản lý từ xa Intel EMA

Nội dung trên trang này là sự kết hợp giữa bản dịch của con người và máy tính của nội dung gốc bằng tiếng Anh. Nội dung này được cung cấp để thuận tiện cho bạn và chỉ cung cấp thông tin chung và không nên dựa vào là đầy đủ hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh của trang này và bản dịch, phiên bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.