Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) Chứng thực Trung tâm Dữ liệu và Trình điều khiển (Intel® SGX DCAP)

683952
3/22/2022

Giới thiệu

Gói này chứa Trình điều khiển Intel® SGX cho Windows phiên bản 2.15.100.4 và Intel® SGX DCAP cho Windows phiên bản 1.13.100.4.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 49.9 MB
  • SHA1: 90B75E9499B23B0C316F7102B71F73707218A720
Khuyên dùng
  • Windows 11 Family*, Windows 10X family*
  • Kích thước: 62.6 MB
  • SHA1: C2963BC28CEC5DFF1BCEAFF9655129D4B48159BB

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) và phần mềm nền tảng phiên bản 2.15.100.4.

Xem ghi chú phát hành cho phần cứng được hỗ trợ, những gì mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.