Trình điều khiển Động cơ Quản lý Intel® cho Windows 10* và Windows 11*

682431
6/15/2022

Giới thiệu

Trình điều khiển Động cơ Quản lý Intel® cho Windows 10 và Windows® 11*

Các bản tải xuống sẵn có

 • Kích thước: 405.4 MB
 • SHA1: 33F116D632593ADE733397087EE6EBB513B830FB

Mô tả chi tiết

Hỗ trợ Trình điều khiển Động cơ Quản lý Intel® cho Windows 10® và Windows 11*


 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 6 (Sky Lake)
 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 7 (Kaby Lake)
 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 8 (Kaby Lake R)
 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 8 (Whiskey Lake)
 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 9 (Coffee Lake)
 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 10 (Comet Lake)
 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 11 (Tiger Lake)
 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 11 (Rocket Lake)
 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12 (Alder Lake)
 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 (Raptor Lake)


Để biết chi tiết về nội dung và hướng dẫn cài đặt, hãy tham khảo Intel_ME_SW_IG.pdf trong bản tải xuống.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.