Động cơ Quản lý Intel® điều khiển dành cho Windows 10* và Windows 11*

682431
6/15/2022

Giới thiệu

Động cơ Quản lý Intel® điều khiển dành cho Windows 10* và Windows 11*

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 405.4 MB
  • SHA1: 33F116D632593ADE733397087EE6EBB513B830FB

Mô tả chi tiết

Động cơ Quản lý Intel® điều khiển dành cho Windows® 10 và Windows 11* hỗ trợ


Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thứ 6 (Sky Lake)

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thứ 7 (Kaby Lake)

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thứ 8 (Kaby Lake R)

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thứ 8 (Whiskey Lake)

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thứ 9 (Coffee Lake)

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thứ 10 (Comet Lake)

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thứ 11 (Tiger Lake)

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thứ 11 (Rocket Lake)

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thứ 12 (Alder Lake)


Để biết chi tiết về nội dung và hướng dẫn cài đặt, vui lòng tham Intel_ME_SW_IG.pdf trong bản tải xuống.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.