Mô-đun công nghệ Intel vPro® cho Microsoft Windows* Powershell*

674527
11/21/2021

Giới thiệu

Intel vPro® Technology Module cho Microsoft Windows* Powershell* đang được đăng trong một bản tải xuống riêng biệt, ngoài việc có trong gói tải xuống Intel® AMT hành.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Microsoft Windows*
  • Kích thước: 5.6 MB
  • SHA1: 1B80C06666E1CA9CB824BBABCA6D861C5830EF17

Mô tả chi tiết

Intel vPro® Technology Module cho Microsoft Windows* Powershell* phiên bản 16.0.0.5 đã được đăng.

Mô-đun công nghệ Intel vPro® cho Windows* PowerShell* là một thành phần của Intel® Active Management Technology SDK. Bằng cách tận dụng các lệnh Quản lý Ngoài băng tần của Mô-đun, các chuyên gia CNTT có thể mở rộng phạm vi tiếp cận PowerShell của họ để bao gồm khả năng quản lý trực tiếp của máy khách hỗ trợ Intel AMT, bất kể sức mạnh hay tình trạng hệ điều hành.

Gói tải xuống bao gồm tài liệu về việc cài đặt và sử dụng Mô-đun.

SDK tương thích ngược với các phiên bản chương trình cơ sở Intel CSME cũ.

Những thay đổi trong phiên bản 16.0.0.5

  • Cập nhật phiên bản SDK AMT từ 15.x đến 16.x để phản ánh rằng SDK AMT cũng hỗ trợ CSME phiên bản 16.x được sử dụng trên nền tảng Intel* Alderlake
  • Phiên bản này bao gồm sửa lỗi cho cấu hình xác thực TLS Mutual.
  • Phiên bản này bao gồm bản cập nhật trong lệnh nguồn Invoke-AMTPowerManagement và Get-AMTPowerState, được thêm tùy chọn chế độ chờ được kết nối. Cả hai lệnh hiện hỗ trợ Chế độ chờ được kết nối.
  • Phiên bản này bao gồm một sửa lỗi cho các lệnh chuyển hướng Invoke-AMTSOL và Start-AMTIDER; chạy mẫu qua TLS với xác thực chung
  • Phiên bản này bao gồm các bước để thêm kịch bản PS mới trong Mô-đun Công nghệ Intel vPro cho Hướng dẫn Sử dụng và Cài đặt Windows PowerShell.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.