Trình điều khiển Bộ đọc Thẻ Realtek* SD cho Windows® 10 64-bit & Windows® 11 dành cho Bộ công cụ Hiệu năng Intel® NUC 11 & Máy tính mini - NUC11PA

655569
3/9/2023

Giới thiệu

Cài đặt Trình điều khiển Thẻ SD cho Windows® 10 trên Bộ công cụ Hiệu năng Intel® NUC 11 & Máy tính mini - NUC11PA.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 15.6 MB
  • SHA1: 9A0CF6CA873D83A4093FF6C2F8B0E71E604B1CB6

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt một trong hai trình điều khiển thẻ SD, tùy thuộc vào phiên bản phần cứng của bạn cho Windows® 10 trên Bộ công cụ Hiệu năng Intel® NUC 11 & Máy tính mini - NUC11PA.

Trong Trình quản lý thiết bị, trình điều khiển thẻ SD có thể hiển thị Nhà cung cấp trình điều khiển là từ Realtek hoặc Genesys.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.