Realtek * Trình điều khiển đầu đọc thẻ SD cho Windows 10 64 bit &; Windows® 11 cho Bộ dụng cụ hiệu suất Intel® NUC 11 &; PC mini - NUC11PA

655569
3/9/2023

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển thẻ SD cho Windows® 10 trên Bộ công cụ hiệu suất Intel® NUC 11 &; PC mini - NUC11PA.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 15.6 MB
  • SHA1: 9A0CF6CA873D83A4093FF6C2F8B0E71E604B1CB6

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt một trong hai trình điều khiển thẻ SD, tùy thuộc vào phiên bản phần cứng của bạn dành cho Windows® 10 trên Bộ công cụ hiệu suất Intel® NUC 11 &; PC mini - NUC11PA.

Trong Trình quản lý thiết bị, trình điều khiển thẻ SD có thể hiển thị Nhà cung cấp trình điều khiển là từ Realtek hoặc Genesys.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.