Cập nhật BIOS [KCTGL357] cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E

648490
12/12/2022

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn để cập nhật Vi chương trình Intel® Aptio* V UEFI của Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 13 MB
 • SHA1: ECC7114D87130963B534E145A61461D95107461F
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 35.1 MB
 • SHA1: 559BAAA73F7AE138E77C48747F9F9106F0B80F18
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 12.3 MB
 • SHA1: B3322AD81D3E3855D0C1AB7BDC3E86F9BCB8CD00

Mô tả chi tiết

Mục đích
Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn để cập nhật BIOS của Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E.

Tệp nào để chọn?

 • Cập nhật BIOS Nhanh [KCTGL357.0043.EBU.exe] - Tệp cập nhật dựa trên Windows* tự giải nén, được thiết kế để sử dụng trên các hệ thống Windows.
 • Cập nhật BIOS F7 [KC0043. CAP] - . Tệp CAP được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7. Nó yêu cầu một thiết bị USB.
 • Phục hồi BIOS [KCTGL357.0043.RECOVERY.zip] - Trong trường hợp không chắc chắn khi việc cập nhật BIOS bị gián đoạn, có khả năng BIOS bị ở lại trong tình trạng không sử dụng được. Sử dụng bản cập nhật BIOS phục hồi để phục hồi từ điều kiện này. Nó yêu cầu một thiết bị USB. Thực hiện theo hướng dẫn khôi phục trong tệp Readme.

Lưu ý

 • Công cụ tích hợp Intel® Aptio* V được thiết kế để hỗ trợ các nhà tích hợp (những người thường làm việc trong môi trường sản xuất hoặc doanh nghiệp) với quá trình tùy chỉnh BIOS/SMBIOS, phun khóa sản phẩm OEM Windows* (Kích hoạt OEM 3.0, OA3), thay đổi Biểu trưng, v.v. của các sản phẩm dựa trên Intel® NUC AptioV.
 • Tệp readme bao gồm hướng dẫn cập nhật BIOS cho người dùng nâng cao. Bạn cũng có thể tìm hướng dẫn từng bước chi tiết về cách sử dụng từng phương pháp cập nhật BIOS này.
 • Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, có gì mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết trong phiên bản BIOS này.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.