Trình điều khiển Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11 cho Bộ phận Máy tính xách tay Intel® NUC P14E

646356
9/9/2022

Giới thiệu

Trình điều khiển cho Bộ phận điện toán Intel® NUC 11 CM11EBv716W, CM11EBi716W, CM11EBv58W, CM11EBi58W, CM11EBi38W, CM11EBC4W.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 1.7 GB
  • SHA1: 4F70BE254DF0DE596E2B2B3F75BFCE44E31B6C68
  • Windows 11 Family*, Dòng Windows 10*
  • Kích thước: 1.8 GB
  • SHA1: F2F2B233190073D06DCF7ADE6EF47E8A9968386C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Trình điều khiển, phần mềm, BIOS cho Bộ phận điện toán Intel® NUC 11 CM11EBv716W, CM11EBi716W, CM11EBv58W, CM11EBi58W, CM11EBi38W, CM11EBC4W.

  • Sử dụng P14E Lpatop_NUC11 non-vPro_Rev04.zip cho CM11EBi716W, CM11EBi58W, CM11EBi38W, CM11EBC4W
  • Sử dụng P14E Lpatop_NUC11 vPro_Rev04.zip cho CM11EBv716W, CM11EBv58W

Lưu ý: Bộ phận máy tính xách tay Intel® NUC P14E là một máy tính xách tay được thiết kế như một giải pháp khung cho Bộ phận điện toán Intel® NUC. Tải xuống trình điều khiển theo yêu cầu của Bộ phận điện toán Intel NUC.

Bộ phận điện toán Intel® NUC 11 CM11EBv716W

Bộ phận điện toán Intel® NUC 11 CM11EBi716W

Bộ phận điện toán Intel® NUC 11 CM11EBv58W

Bộ phận điện toán Intel® NUC 11 CM11EBi58W

Bộ phận điện toán Intel® NUC 11 CM11EBi38W

Bộ phận điện toán Intel® NUC 11 CM11EBC4W

Lưu ý: trình điều Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST) không bắt buộc đối với Bộ phận Máy tính xách tay Intel® NUC P14E.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.