Trình điều khiển chức năng ảo của Bộ điều hợp mạng cho ® kết nối mạng Ethernet Intel® Gigabit cho Linux*

646001
12/12/2016

Giới thiệu

Cung cấp Trình điều khiển chức năng ảo bộ điều hợp mạng cho ® kết nối mạng Ethernet Intel® Gigabit cho Linux* 2.3.9.6

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 126.5 KB
  • SHA1: E2D4A6D715F2E2E2CC56A5910FE0B26C3D23301E

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển cơ bản cho Intel® Ethernet kết nối mạng.

  • trình điều khiển igbvf hỗ trợ các thiết bị chức năng ảo dựa trên 82576 chỉ có thể được kích hoạt trên các hạt nhân hỗ trợ SR-IOV.

Ghi chú:

  • Trình điều khiển Bộ Điều Hợp Máy Chủ Cổng Đôi PRO/1000 P Intel® được hỗ trợ bởi trình điều khiển e1000, không phải trình điều khiển e1000e do phần 82546 đang được sử dụng phía sau cầu PCI Express.
  • Các thiết bị Gigabit dựa trên Intel® Ethernet Controller X722 được hỗ trợ bởi trình điều khiển i40e.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bối rối không biết nên tải xuống những gì?

Tự động phát hiện và cập nhật trình điều khiển và phần mềm của bạn Intel® Driver & Support Assistant.

Giới thiệu về trình điều ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.