bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows® 10 cho Intel® NUC6i7KYK

645998
9/15/2020

Giới thiệu

Cài đặt bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC6i7KYK bằng Windows® 10.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10* (20H2), Windows 10* (20H1), Windows 10* (RS5), Windows 10, 64-bit*, Windows 10* (RS3), Windows 10* (19H2), Windows 10* (21H1), Windows 10* (RS4), Windows 10* (19H1)
 • Kích thước: 337 MB
 • SHA1: D09A0CC68F6F6A464B9C905034532814FDB51B83

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cài bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC6i7KYK khi chạy Windows® 10. Đây là trình điều khiển DCH.

Nếu bạn không chắc mình đang sử dụng phiên bản Windows 10 nào, hãy sử dụng bài viết này từ Microsoft để tìm hiểu: Tôi đang chạy phiên bản hệ điều hành Windows nào?

Lưu ý

Xem bài viết: Thông báo lỗi xuất hiện khi cài đặt Intel Graphics Driver 26.20.100.8141 hoặc Mới hơn nếu bạn gặp sự cố

Các phiên bản Hệ điều hành được hỗ trợ

  • Microsoft Windows® 10-64 - Cập nhật Fall Creators (1709) (RS3)
  • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 4 năm2018 (1803) (RS4)
  • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 10năm 2018 (1809) (RS5)
  • Microsoft Windows 10-64 Cập nhật tháng 5 năm 2019 (1903)(19H1)
  • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 11 năm 2019 (1909)(19H2)
  • Microsoft Windows 10-64 Cập nhật tháng 5 năm 2020 (2004)(20H1)

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã sửa, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc chắn trình điều khiển nào phù hợp với Intel® NUC của bạn?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.