Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho các sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 5 và 6 (không bao gồm NUC6i7KYK)

645997
5/4/2020

Giới thiệu

Gói này chứa trình điều khiển cho Intel® Network Adapters sản phẩm Intel® NUC sử dụng Windows® 10 cho thế hệ thứ 5 và thứ 6 (không bao gồm NUC6i7KYK) Các sản phẩm Intel® NUC

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 61.1 MB
  • SHA1: B565390691624112BE3C02AD00494E8EEFABD718

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói này bao gồm các trình điều khiển dành cho Intel® Network Adapters hành Intel® PROSet Adapter Configuration Utility hành trên Bộ công cụ Intel® NUC và máy tính mini sử dụng Windows® 10.

Xem Readme để biết có những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.