Trình điều khiển kết nối mạng Intel Ethernet (LAN) dành cho Windows® 10 cho thế hệ thứ 5 và thứ 6 (không bao gồm NUC6i7KYK) Sản phẩm Intel® NUC

645997
5/4/2020

Giới thiệu

Gói này chứa trình điều khiển cho bộ điều hợp mạng Intel trên các sản phẩm Intel NUC sử dụng Windows® 10 cho thế hệ thứ 5 và thứ 6 (không bao gồm NUC6i7KYK) Sản phẩm Intel®® NUC

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 61.1 MB
  • SHA1: B565390691624112BE3C02AD00494E8EEFABD718

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói này chứa các trình điều khiển cho Bộ điều hợp mạng Intel và Tiện ích cấu hình bộ điều hợp Intel PROSet trên Bộ dụng cụ Intel® NUC và PC mini sử dụng Windows® 10.

Xem Readme để biết những gì mới hoặc đã khắc phục, các sự cố đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.