Simics® xem trước bản phát hành công khai trình mô phỏng

645996
4/28/2021

Giới thiệu

Tải xuống và cài đặt bản xem trước bản phát hành công khai của trình mô Simics® mềm.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Linux*
 • Kích thước: 1.5 GB
 • SHA1: 96E638A500C5592232D4FE367FA3EE38E4DFAB1F
 • Linux*
 • Kích thước: 102.7 MB
 • SHA1: B317EFF3611395C0004F68BE4F5A47BF3B0F7D7D

Mô tả chi tiết

Đây là bản xem trước của bản phát hành công khai sắp tới của trình mô Simics® mềm. Bản phát hành công khai có sẵn miễn phí cho các nhà phát triển nguồn mở, người có sở thích sử dụng cho mục đích phi thương mại, giáo viên, sinh viên, nhà nghiên cứu và người dùng thương mại phát triển sản phẩm dựa trên nền ® Intel. Để biết giấy phép người dùng cuối, xem tệp Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (EULA) được tìm thấy trong khu vực tải xuống.

Phiên bản này bao gồm:

 • Gói cơ Simics mềm
 • Simics tảng khởi động nhanh
 • Một tập hợp các mô hình lõi bộ xử lý Intel® (bao gồm máy chủ hiện đại, Intel Atom® và lõi máy khách)
 • Thiết lập phần mềm mẫu cho Clear Linux*
 • Simics liệu đào tạo mô phỏng

Tải xuống và cài đặt

Xem Hướng dẫn Cài đặt và Bắt đầu để biết chi tiết về quá trình cài đặt.

Simics mô phỏng không yêu cầu bất kỳ giấy phép hoặc khóa thời gian chạy nào.

Khuyến nghị về máy chủ

Bản phát hành Simics mô phỏng công khai này chạy trên Linux Intel-based 64 bit. Dự kiến sẽ hoạt động trên tất cả các bản phân phối Linux hiện đại; mức tối thiểu hiện tại được khuyên dùng là Red Hat Enterprise Linux 7. Để chạy trình mô Simics mềm theo cách hiệu quả nhất, máy chủ nên có:

 • Một bộ xử lý Intel gần đây, tốt nhất là Intel® Core thế hệ thứ 10® hoặc bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel Xeon® thế hệ thứ1 trở lên
 • Ít nhất bốn lõi
 • Ram ít nhất 16GB
 • Đĩa thể rắn (SSD)
 • Bộ xử lý đồ họa không quan trọng

Liên hệ

Để được hỗ trợ, vui lòng sử dụng thẻ [simics] trên StackOverflow.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.