Công cụ hiệu chỉnh động dòng Intel® RealSense™ D400

645988
7/28/2021

Giới thiệu

Phần mềm hiệu chỉnh động cho Intel® RealSense™ chuỗi D400 dành cho Windows* và Ubuntu*. (2.11.1.0)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10*
  • Kích thước: 48.8 MB
  • SHA1: 07BF1310997521BA77E6EB3753637D79D9D38DAC

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công cụ hiệu chỉnh cho phép người dùng cuối hiệu chỉnh lại máy ảnh chuỗi D400, bảng hiệu chỉnh Đọc/Ghi/Khôi phục, v.v. API được thiết kế để cho phép phát triển các ứng dụng hiệu chỉnh tùy chỉnh.

Tệp nào để chọn

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

Windows*

  • Intel-RealSense-Calibration-Tool-2.11.1.0-Setup-with-Docs.zip:Các công cụ hiệu chỉnh bao gồm Intel® RealSense™ Dynamic Calibrator, các công cụ liên quan khác, ví dụ API, hướng dẫn người dùng, hướng dẫn lập trình viên và các tài liệu khác.

Linux* (Ubuntu 16.04* và Ubuntu 18.04)

Các gói Sau này có sẵn để tải xuống và cài đặt. Tham khảo phần " Càiđặt Gói Đóng gói Thành công thông qua Máy chủ Intel" trong Hướng dẫn Người dùng bên dưới để biết hướng dẫn chi tiết.

Tài liệu

Hướng dẫn Sử dụng Intel® RealSense™ Công cụ Hiệu chỉnh Chuỗi D400 và Hướng dẫn Lập trình Công cụ Hiệu chuẩn chuỗi Intel® RealSense™ D400 được cung cấp trong kho lưu trữ nén.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.