Trình điều ® điều khiển chức năng ảo bộ điều hợp mạng Intel® cho kết nối mạng PCIe* 10 Gigabit trong FreeBSD*

645984
7/22/2021

Giới thiệu

Bao gồm Trình điều khiển Chức năng Ảo 10 gigabit FreeBSD* cho Kết nối ® Intel.

Các bản tải xuống sẵn có

  • FreeBSD*
  • Kích thước: 112.3 KB
  • SHA1: 96F2C3126F9E82D7D70B6463B839ED1A6A57CC60

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển Cơ bản FreeBSD* cho Intel® Ethernet nối mạng khác.

Trình điều khiển ix hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

  • Tất cả các kết nối mạng 10 gigabit dựa trên 82599 và 82598EB

LƯU Ý: Bạn có thể tải xuống các trình điều khiển này tại: https://downloadcenter.intel.com

ix-x.x.tar.gz
ixv-x.x.tar.gz

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.