Trình điều khiển dựa trên công nghệ không dây Intel® cho Windows® 10 cho STK2M3W64CC, STK2MV64CC, STK2M364CC

645982
9/30/2020

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển không dây (WiFi) cho Windows® 10, Bộ điều hợp Không dây Intel trong Intel® Compute Sticks STK2M3W64CC, STK2mV64CC và STK2m364CC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 27.1 MB
  • SHA256: F9CF872509F058A60546DE4ED7A22C96718C2B49DA04DA9D5EB5D03AC37546BD

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển không dây (WiFi) cho Bộ điều hợp Không dây Intel được cài đặt trong Intel® Compute Stick STK2M3W64CC, STK2MV64CC và STK2M364CC.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các sự cố đã biết và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® Compute Stick của mình hay không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.