Trình điều khiển SAS HArdware RAID cho FreeBSD * 9.0, 8.3, 8.2, 7.4. (cả phiên bản x86 và x64)

645980
1/31/2014

Giới thiệu

Trình điều khiển RAID phần cứng SAS cho FreeBSD 9.0, 8.3, 8.2, 7.4. (cả phiên bản x86 và x64)

Các bản tải xuống sẵn có

  • FreeBSD*
  • Kích thước: 389.4 KB
  • SHA1: 74F58CECAF478E9CF2887732231AC0090E385602

Mô tả chi tiết

==========================
Bộ điều khiển RAID được hỗ trợ
==========================
Tải xuống này hỗ trợ Bộ điều khiển RAID Intel (R) với chip RAID 3108 hoặc 2208 và sử dụng ngăn xếp phần mềm MegaRAID SAS (RS3SC008, RS3DC080, RS3DC040, RS3WC080, RMS25PB080, RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080, RMS25CB040, RMT3CB080, RMS25CB080N, RMS25PB080N, RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008), vui lòng xác minh rằng trình điều khiển này đã được kiểm tra với thẻ RAID bạn đã chọn sử dụng bằng cách kiểm tra trang Web trình điều khiển cho bộ điều khiển của bạn tại http://support.intel.com.

===================
Thông tin gói
===================
Phiên bản trình điều khiển = 6.602.01.00
Hệ điều hành được hỗ trợ = FreeBSD 9.0, 8.3, 8.2, 7.4. (Cả phiên bản x86 và x64

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.