Bộ điều khiển mã hóa đĩa Phần cứng RAID Firmware Flash Update cho DOS, Windows *, Linux * và UEFI

645979
10/5/2010

Giới thiệu

Cập nhật Flash phần cứng RAID Firmware cho DOS, Windows *, Unix *, Linux * và UEFI cho bộ điều khiển RAID SAS 6GB

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 18 MB
  • SHA1: D6B4249135DC7D6DE05F0EEDAB5AC582C7984DE5

Mô tả chi tiết

===================
Thông tin gói
===================
Gói flash = 12.9.0-0037

==========================
Bộ điều khiển RAID được hỗ trợ
==========================
Bản tải xuống này hỗ trợ® bộ điều khiển "Mã hóa đĩa" Intel RAID sử dụng ngăn xếp phần mềm SAS (RS2BL080DE và RS2PI008DE), vui lòng xác minh rằng tiện ích này đã được thử nghiệm với thẻ RAID bạn đã chọn sử dụng bằng cách kiểm tra trang web trình điều khiển cho bộ điều khiển của bạn tại http://www.intel.com/p/en_US/support

Ghi:
Intel đang chuyển sang chỉ sử dụng chỉ định gói Flash để theo dõi chương trình cơ sở bộ điều khiển RAID. Chỉ báo phiên bản phần sụn chỉ ghi chú một phần của những gì đang được flash. Số gói là một cách chính xác hơn để theo dõi những gì đang được phát hành. Nó tăng lên nếu bất kỳ thành phần gói nào thay đổi.

Dưới đây là danh sách các chỉ định phiên bản chuyển tiếp hiển thị phiên bản đầu tiên đến ba phiên bản mới nhất trở lại. Trong tương lai, chỉ có số gói Flash sẽ được sử dụng.

1. (Gói này)
===================
Thông tin gói
===================
Gói flash = 12.9.0-0037

2.
===================
Thông tin gói
===================
Gói flash = 12.7.0-0007
Phiên bản firmware = 2.70.03-0862

3.
===================
Thông tin gói
===================
Gói flash = 12.4.0-0012
Phiên bản firmware = 2.40.03-0787

*********************************************************
Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.
*********************************************************

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.