Cập nhật Firmware Raid của bộ điều khiển mã hóa ổ đĩa cho DOS, Windows*, Linux* và UEFI

645979
10/5/2010

Giới thiệu

Cập nhật Firmware RAID phần cứng cho DOS, Windows*, Unix*, Linux* và UEFI cho bộ điều khiển SAS RAID 6GB

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 18 MB
  • SHA1: D6B4249135DC7D6DE05F0EEDAB5AC582C7984DE5

Mô tả chi tiết

===================
Thông tin gói
===================
Gói flash = 12.9.0-0037

==========================
Bộ điều khiển RAID được hỗ trợ
==========================
Bản tải xuống này hỗ trợ bộ điều khiển "Mã hóa Đĩa" Intel® RAID sử dụng ngăn xếp phần mềm SAS(RS2BL080DE và RS2PI008DE),vui lòng xác minh rằng tiện ích này đã được kiểm tra với thẻ RAID bạn đã chọn sử dụng bằng cách kiểm tra trang web trình điều khiển cho bộ điều khiển của bạn tại http://www.intel.com/p/en_US/support

Lưu ý:
Intel đang chuyển sang chỉ sử dụng trình chỉ định gói Flash để theo dõi chương trình cơ sở của bộ điều khiển RAID. Chỉ báo phiên bản chương trình cơ sở chỉ ghi chú một phần của những gì đang được nhấp nháy. Số gói là một cách theo dõi chính xác hơn những gì đang được phát hành. Nó gia tăng nếu bất kỳ thành phần gói nào thay đổi.

Dưới đây là danh sách các trình chỉ định phiên bản chuyển đổi hiển thị phiên bản mới nhất từ đầu tiên đến ba phiên bản trở lại. Trong tương lai, chỉ có số gói Flash sẽ được sử dụng.

1. (Gói này)
===================
Thông tin gói
===================
Gói flash = 12.9.0-0037

2.
===================
Thông tin gói
===================
Gói Flash = 12.7.0-0007
Phiên bản chương trình cơ sở = 2.70.03-0862

3.
===================
Thông tin gói
===================
Gói flash = 12.4.0-0012
Phiên bản chương trình cơ sở = 2.40.03-0787

*********************************************************
Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.
*********************************************************

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.