bộ điều hợp Intel® Ethernet điều khiển dành cho MS-DOS*

2595
11/4/2019

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt phiên bản 24.3 của trình điều khiển bộ điều hợp Intel® Ethernet hành cho MS-DOS*. Phát hành cuối cùng

Các bản tải xuống sẵn có

  • MS-DOS family*
  • Kích thước: 1.1 MB
  • SHA1: BD402148CD710F15D13691D698E87818F4DD76CC

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản tải xuống này cài đặt phiên bản 24.3 của trình điều khiển bộ điều hợp Intel® Ethernet hành cho MS-DOS*.

Lưu ý: Đây là bản phát hành cuối cùng cho trình điều khiển MS-DOS. Trình điều khiển MS-DOS sẽ không còn được bao gồm trong các Bản phát hành phần mềm trong tương lai.

Chi tiết tải xuống

  • Bản tải xuống bao gồm trình điều khiển NDIS cho MS-DOS, chẩn đoán DOS và hướng dẫn người dùng cho Intel® Ethernet điều hợp khác.
  • Trình điều khiển DOS chỉ được cung cấp cho mục đích tải các hệ điều hành khác — ví dụ, trong quá trình cài đặt RIS hoặc không được bảo quản. Chúng không nhằm mục đích làm trình điều khiển hiệu suất cao.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.