Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

2593
6/14/2022

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt phiên bản 27.4 của các công cụ quản trị Intel® Network Adapters.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành, Microsoft Windows*
  • Kích thước: 6.1 MB
  • SHA1: 4685B2A37E0458D720ECAFF66E8D66F188A89A5D
  • Linux*
  • Kích thước: 4.6 MB
  • SHA1: 73959601BEE5D9C6D766668452280E4EB6067D93

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản ghi tải xuống này cài đặt phiên bản 27.4 của các công cụ quản trị Intel® Network Adapters.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành trong tệp readme.txt để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.