Trình điều khiển Windows* cho Bộ điều hợp Lưu trữ Intel® RS3P4QF160J và RS3P4GF016J

19839
7/28/2023

Giới thiệu

Trình điều khiển Windows* cho Bộ điều khiển lưu trữ Intel® ba chế độ thế hệ thứ 2 chỉ hỗ trợ JBOD (Truyền qua).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10 Family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 2.7 MB
  • SHA1: B4D7031868139B7983AF8D19BCBF4CC6532704F2

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Windows* cho Bộ điều khiển Lưu trữ Intel® sau chỉ hỗ trợ JBOD (Truyền qua):

  • Bộ điều hợp lưu trữ Intel® RS3P4QF160J (NVMe+SAS+SATA)
  • Bộ điều hợp lưu trữ Intel® RS3P4GF016J (SAS + SATA)

Quan trọng

Trình điều khiển trong gói này dành cho Windows 10 và Windows® Server* đã kích hoạt các bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.

Người dùng triển khai các trình điều khiển này cần phải xem xét KB4482887 trước khi nâng cấp/cài đặt trình điều khiển.

Nếu nâng cấp / cài đặt trình điều khiển được thực hiện mà không có mức độ vá hệ điều hành chính xác, sự cố hệ thống có thể gặp phải.

Thông tin gói

Phiên bản trình điều khiển = 2.61.59.00

Hệ điều hành (HĐH) được hỗ trợ = Windows Server 2022, 2019; cửa sổ 10

Lưu ý: Hệ điều hành cũng phải được hỗ trợ bởi bo mạch Intel Server hoặc hệ thống mà bộ điều khiển RAID được cài đặt trên đó. Xem danh sách hệ điều hành được hỗ trợ cho bo mạch Intel Server.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các sự cố đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.