Intel® Dynamic Tuning Technology điều khiển (Intel® DTT) cho Windows 10 cho® Bộ phận Máy tính xách tay Intel® NUC P14E

19824
1/31/2022

Giới thiệu

Cung cấp Intel® Dynamic Tuning Technology (Intel® DTT) tuyệt vời trên Bộ phận Máy tính xách tay Intel® NUC P14E.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Dòng Windows 10*
  • Kích thước: 29.6 MB
  • SHA1: 08D05A6FFB430784F8997925B12454285E6109DF

Mô tả chi tiết

Gói này chứa các trình điều khiển cho tính năng Intel® Dynamic Tuning Technology (Intel® DTT) trên Bộ phận Máy tính xách tay Intel® NUC P14E.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.