Dịch vụ HotKey cho Windows® 10 cho phần tử máy tính xách tay Intel® NUC P14E

19822
6/9/2023

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển dịch vụ phím nóng cho Windows® 10 cho phần tử máy tính xách tay Intel® P14E.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 11 Family*, Windows 10X family*
  • Kích thước: 3.6 MB
  • SHA1: FF36769902A322C5DD8518F9EF6133BCF3F09635

Mô tả chi tiết

Gói này chứa các trình điều khiển cho dịch vụ phím nóng trên phần tử máy tính xách tay Intel® NUC P14E sử dụng Windows 10 hoặc Windows® 11 *.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.