Dịch vụ HotKey cho Windows® 10 cho Intel® Nuc P14E Laptop Element

19822
11/30/2021

Giới thiệu

Cung cấp Trình điều khiển dịch vụ HotKey cho Windows® 10 cho Intel® NUC P14E Laptop Element.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 3.9 MB
  • SHA1: B6C465ADB845CDC45E69866F99F30E6BF8116BF6

Mô tả chi tiết

Gói này chứa các trình điều khiển cho Các dịch vụ HotKey trên Intel® NUC P14E Laptop Element sử dụng Windows® 10 hoặc Windows 11 *.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.