Trình điều khiển in Dấu vân tay cho Windows® 10 và Windows 11* cho Bộ phận Máy tính xách tay Intel® NUC P14E

19821
1/31/2022

Giới thiệu

Cung cấp Trình điều khiển in dấu vân tay cho Windows® 10 và Windows 11* cho Máy tính xách tay Intel® NUC tố máy tính xách tay P14E

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Dòng Windows 10*
  • Kích thước: 500.9 KB
  • SHA1: 51BED6BFD3994DCB760DBA68C2FCF7C51376D53A

Mô tả chi tiết

Gói này bao gồm các trình điều khiển cho Thiết bị In dấu vân tay trên Bộ phận Máy tính xách tay Intel® NUC P14E sử dụng Windows® 10 và Windows 11*.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.