Trình điều khiển Hub cảm biến tích hợp (ISH) cho Windows 10 và Windows® 11 * cho phần tử máy tính xách tay Intel® NUC P14E

19819
7/12/2021

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Integrated Sensor Hub (ISH) cho Windows® 10 cho Intel® NUC P14E Laptop Element.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2.7 MB
  • SHA1: EDE50FD5D892224A2DC35A6FCAAFCB73DD23EF88

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói này chứa các trình điều khiển cho Trung tâm cảm biến tích hợp (ISH) trên Phần tử máy tính xách tay Intel® NUC P14E sử dụng Windows® 10.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.