Trình điều khiển Mạng Ethernet Intel® Gigabit cho Windows® 10 và Windows 11* cho Bộ phận Máy tính xách tay Intel® NUC P14E

19818
7/12/2021

Giới thiệu

Cung cấp Trình điều khiển Kết nối Mạng Ethernet Intel® Gigabit cho Windows® 10 và Windows 11* cho Bộ phận Máy tính xách tay Intel® NUC P14E.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 11*
  • Kích thước: 343.7 KB
  • SHA1: 302ABA240BB02889E5EB33CABB8EE0B8E6FAC452

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói này chứa các trình điều khiển dành cho Intel® Network Adapters máy tính Intel PROSet Adapter Configuration Utility trên Bộ phận Máy tính xách tay Intel® NUC P14E sử dụng Windows® 10 và Windows 11*.

Xem Readme để biết có những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy trình Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.